Značenje imena kluba duhovnosti ”Ruke Dore duhovne”

objavljeno u: Novi svijet | 0

RUKE

Pružaju utjehu
Miluju dušu
Osnažuju duh
Podižu tijelo
Daju čovjeku novi život

 

DORA:
D – dobrobit svima
O – odanost sebi
R – rast u duhu s kozmičkim zakonima koje donosi novi svijet
A – asistencija kozmosu; priprema ljudi za Novi svijet

 

DUHOVNE:
biti u duhu, u slozi sa samim sobom
znati što je duh koji je izvor znanja i nadahnuća u tebi