Kroz slijed predavanja i radionica, tečaj duhovnosti Novog svijeta omogućava polaznicima adaptaciju na energije Novog svijeta i korištenje istih. Donosi teoriju i praksu o energetskom postojanju čovjeka, mogućnosti unaprijeđenja osobnih energija, psihe i emocija te nadogradnju i zaokruženje ranije stečenih znanja.

Također omogućava i uvid u Novo doba koje je počelo na opće zadovoljstvo i koje ima cilj izvesti ljude u višu dimenziju postojanja tj. viši stupanj razvoja.

 

POČETNI TEČAJ

Tečaj traje 5 mjeseci po 3 sata mjesečno te obuhvaća i teoriju i praksu.

Program:

 • Povijest duhovnosti
 • Ere
 • Stari i novi zakoni
 • Schumanova frenkvencija
 • Energetsko tijelo
 • Tehnika rada na osobnom energetskom postojanju
 • 4. i 5. dimenzija
 • Frekvencije mozga
 • Emotivno dijagnosticiranje
 • Tehnika predavanja energije okolini
 • Rad s viskom i niz drugih tema

Radionica je dopunjena binauralnim tonovima i 3D tehnologijom virtualne stvarnosti.

 

NAPREDNI TEČAJ

Napredni tečaj obrađuje druge dimenzije postojanja i entitete na tim razinama: polje paradoksa, astralni plan, kozmički plan, božanski plan i kozmičku doktrinu s hijerarhijskim nivoima uspona i padova.

Tečaj traje 5 mjeseci po 3 sata mjesečno predavanja i razgovora.

Program:

 • Bog, bogovi i ratovi bogova
 • Duh, duše i duhovi
 • Anđeli
 • Sotona, Lucifer, vrag i demoni
 • Svemirci
 • Kozmička doktrina

 

Prijaviti se možete na e-mail: klubduhovnosti@gmail.com ili 095/901- 5282.