Svaka nauka traži školovanje. A duhovnost je nauka velikog obujma. Ako gradivo nije posloženo pravim redoslijedom, teško se snaći u mnogobrojnim tehnikama koje se nude.

Pozivamo vas da u Klubu duhovnosti Ruke Dore duhovne obnovite i zaokružite svoje znanje ili stvorite dobru podlogu ukoliko nemate prijašnjeg iskustva. Tečaj ne zahtjeva predznanje.

Teorija i praksa koje nudimo odgovorit će vam na mnoga pitanja te otvoriti shvaćanje za daljnji razvoj. Imate priliku pitati sve što vas interesira te kroz praksu savladati tehnike iscjeljenja.

Kroz slijed predavanja i radionica, tečaj duhovnosti Novog svijeta omogućava polaznicima adaptaciju na energije Novog svijeta i korištenje istih. Donosi teoriju i praksu o energetskom postojanju čovjeka, mogućnosti unaprijeđenja osobnih energija, psihe i emocija te nadogradnju i zaokruženje ranije stečenih znanja.

Također, omogućava i uvid u Novo doba koje je počelo na opće zadovoljstvo i koje ima za cilj izvesti ljude u višu dimenziju postojanja tj. viši stupanj razvoja.

Cilj ovog tečaja je dati vam potrebno znanje i uvid u razne tehnike kako bi po završetku mogli pomoći sebi i drugima u duhovnom rastu.

Tečaj duhovnosti održava se jednom mjesečno po 2-3 sata interaktivnih predavanja i vježbi i traje 5 mjeseci.

POČETNI TEČAJ

Program:

 • Povijest duhovnosti
 • Ere
 • Stari i novi zakoni
 • Schumanova frenkvencija
 • Energetsko tijelo
 • Tehnika rada na osobnom energetskom postojanju
 • 4. i 5. dimenzija
 • Frekvencije mozga
 • Emotivno dijagnosticiranje
 • Tehnika predavanja energije okolini
 • Rad s viskom i niz drugih tema

Tečaj je dopunjen binauralnim tonovima i 3D tehnologijom virtualne stvarnosti.

NAPREDNI TEČAJ

Napredni tečaj obrađuje druge dimenzije postojanja i entitete na tim razinama: polje paradoksa, astralni plan, kozmički plan, božanski plan i kozmičku doktrinu s hijerarhijskim nivoima uspona i padova.

Tečaj traje 5 mjeseci po 3 sata mjesečno predavanja i razgovora.

Program:

 • Bog, bogovi i ratovi bogova
 • Duh, duše i duhovi
 • Anđeli
 • Sotona, Lucifer, vrag i demoni
 • Svemirci
 • Kozmička doktrina

Prijaviti se možete na e-mail: klubduhovnosti@gmail.com ili 095/901- 5282.