Rabdomancija 4 – serotonin

objavljeno u: Učilice | 0

Svatko tko je vježbao prethodne učilice sada ima koncentraciju i životnu energiju te može krenuti na provjere stanja svog tijela, a kasnije i ostalih nivoa svog postojanja i korekcije. S obzirom da je stanje mozga vrlo bitno za daljnji razvoj, krenuti ćemo od toga:

1) Stavimo visak nad grafikon, konstatiramo gdje je 0%, a gdje 100%.
2) Postavimo pitanje: Koliki je postotak serotonina u mom mozgu?

Serotonin je neurotransmiterska kemikalija koja sudjeluje u regulaciji kontrakcije mišića, cirkulacije, temperature, osjećaja boli, krvnog tlaka, disanja i spavanja. Uravnotežena količina serotonina izaziva osjećaj zadovoljstva, opuštenosti, a neravnoteža izaziva poremećaje ponašanja (od depresije do agresije i histerije).

3) Visak treba pokazati 50%, dakle niti previše niti premalo, nego optimalno.
4) Ako je postotak veći, treba vrtiti visak u smjeru 0% tj. obrnuto od smjera kazaljki na satu i ponavljati sugestiju: „Smanjujem količinu serotonina u mozgu“. Ponavljati dok visak pri kontroli postotka ne pokaže 50%.
5) Ako je postotak manji, treba visak okretati u smjeru kazaljke na satu tj. prema 100% i ponavljati: „Povećavam količinu serotonina u mozgu“. Ponavljati dok visak pri kontroli ne pokaže 50%.

Pratite učilice i vježbajte za svoje dobro.