Rabdomancija 6 – funkcija mozga

objavljeno u: Učilice | 0

Naš način razmišljanja i ponašanja ovisan je o kemijskom sastavu mozga – supstancama i hormonima s kojima mozak raspolaže. Zato je vrlo bitno rabdomancijom poraditi na tom segmentu, kao što smo dizali životnu energiju te balansirali količinu serotonina u učilici rabdomancije 4. Na isti način treba izbalansirati endorfin, prirodni morfij i dopamin – neurotransmiter koji pomaže u kontroli centara za užitak i nagrade u mozgu.

Dopamin pomaže regulirati kretanje i emocionalne reakcije, a to nam omogućuje ne samo da vidimo nagrade, već i poduzmemo potrebnu akciju za pomicanje prema nagradama. Tu kontrolu i korekciju endorfina, dopamina, serotonina i životne energije trebamo marljivo odrađivati kako bismo se pripremili za daljnji rad s viskom.

Dakle, kao i u učilici rabdomancije 4, potrebno je:

1) Staviti visak nad grafikon, konstatirati gdje je 0%, a gdje 100%
2) Postaviti pitanje: Koliki je postotak endorfina/dopamina u mom mozgu?
3) Visak treba pokazati 50%, dakle niti previše niti premalo, već optimalno
4) Ako je postotak veći, treba vrtiti visak u smjeru 0%, tj. obrnuto od smjera kazaljki na satu i ponavljati sugestiju: „Smanjujem količinu endorfina/dopamina u mozgu”. Ponavljati dok visak pri kontroli postotka ne pokaže 50%.
5) Ako je postotak manji, visak treba okretati u smjeru kazaljke na satu, tj. prema 100% i ponavljati: „Povećavam količinu endorfina/dopamina u mozgu“. Ponavljati dok visak pri kontroli ne pokaže 50%.