Komunalni otpad

objavljeno u: Ekološke teme | 0

Ukupna količina proizvedenog otpada u Hrvatskoj iznosila je 1 629 917 tona, što znači da je svaki stanovnik Hrvatske u prosjeku godišnje proizveo 376 kg otpada, odnosno 1.01 kg po stanovniku dnevno.

U Hrvatskoj je trenutno zuastavljen rast proizvedenih količina komunalnog otpada te su prosječne količine proizvedenog komunalnog otpada u RH manje od europskog prosjeka (502 kg/satovniku, Eurostat) što se može protumačiti kao posljedica aktualnog gospodarskog stanja u regiji (gospodarska kriza) te boljeg sustava kontrole zbrinutog otpada.

Gledajući na regionaloj razini, najveći proizvođači komunalnog otpada u Hrvatskoj jesu Grad Zagreb (19,3%), Splitsko-dalmatinska županija (13,88%) i Primorsko-goranska županija (8,24%). Najmanja količina komunalnog otpada u Hrvatskoj proizvode se u Međimurskoj županiji (1,14%) i Požeško-slavonskoj županiji (0,90%) (azo.hr).

Postotak mješanog komunalnog otpada u prikupljenom otpadu iznosio je 86%, odnosno 1 401 959 tona. Bez obzira što je zabilježen porast količina odvojeno sakupljenih vrsta iz komunalnog otpada, brojke su daleko od propisanih ciljeva gospodarenja otpadom. Zbog pristupanja Hrvatske punopravnom članstvu Europske unije, užurbano se provode akcije sanacije odlagališta. Tako je početkom 2012. godine zabilježen završetak sanacija 107 odlagališta, u tijeku jest sanacija 48 lokacija, a u pripremi su sanacije na 146 lokacija diljem Hrvatske.

Poklanjanje suvišnih i odbačenih stvari jest isto oblik recikliranja!
Bez uvođenja recikliranja u svakodnevni život nemoguće je zamisliti bilo kakav cjelovit sustav upravljanja otpadom.
Nije sav otpad smeće!

Na recikliraj.hr nalaze se sve potrebne informacije o odlagalištima i savjesnom upravljanju otpadom.