Frekvencije i vibracije

objavljeno u: Uncategorized | 0

Sa stajališta klasične fizike svijet je građen od čestica. Atom, kojeg je još Demokrit definirao kao nedjeljivu česticu, u svijetu klasične fizike građen je od jezgre i elektronskog omotača. Jezgra je pak sastavljena od protona i neutrona. Samu bit funkcioniranja atoma čine naboji spomenutih čestica: elektroni koji su negativno nabijeni, protoni koji su pozitivnog naboja i neutroni koje sam naziv definira – neutralni su, odnosno nemaju naboja. Prema definiciji, atom je električki neutralan sustav jezgre i određenog broja elektrona – što znači da pozitivnih i negativnih naboja ima jednak broj (protona i elektrona). No kakve su prirode zapravo elektroni i što čini njihovo neprestano gibanje oko jezgre?

Jedan specifičan eksperiment pokazao je da se elektron ne ponaša samo kao čestica, već da ima i valna svojstva. Dokaz toga bila je činjenica da je jedna čestica elektrona istovremeno prošla kroz dvije pukotine i prikazala dvije slike iza pukotina za zaslonu! Tada se ustanovilo da je elektron istodobno i val i čestica. U čemu je razlika?

Čestica ima fizikalna svojstva masu i brzinu, troma je i lokalizirana. Val ima fizikalna svojstva frekvenciju i amplitudu i nelokaliziran je. To znači da se val rasprostire, njegovo djelovanje odvija se u širem prostoru, koji se naziva poljem. Djelovanje valova i čestice najlakše možemo usporediti preko primjera u bazenu – ukoliko 20 ljudi stoji u bazenu i netko izvana baci loptu ili kuglicu (česticu), ona će pogoditi jednu osobu u npr. rame ili glavu. U tom slučaju će jedino ta osoba osjetiti djelovanje čestice. No ukoliko uzmemo neki težak predmet i udarimo njime o površinu vode, izazvat ćemo val koji će se svojim rasprostiranjem proširiti po cijelom bazeni i svih 20 ljudi osjetit će njegovo djelovanje!

Prema kvantnoj fizici svaki atom emitira valove. Val predstavlja oscilaciju oko neke ravnotežne točke, a upravo se na taj način giba elektron oko jezgre atoma. Val ima kao jedno od osnovnih svojstava frekvenciju, stoga svaki atom vibrira nekom frekvencijom. Za razliku od klasičnog tumačenja atoma kao čestice unutar koje se nalaze subatomske (ponovno) čestice, kvantna fizika postavlja teoriju da je atom zapravo sastavljen od energije.

izvor slike: https://www.youtube.com/watch?v=Q9Sl1PYSyOw (screenshot) 

Valovi se šire prostorom (poljem) i međusobno djeluju jedni na druge – to međudjelovanje naziva se interferencija. To nam pokazuje kako smo svi povezani – budući da smo svi mi dio nekog prostora, sve što naše tijelo odašilje u obliku valova susreće se s nekim drugim valovima, i trećim…. Ponekad kažemo da smo s nekim „na istoj valnoj duljini“ ili da smo „na istoj frekvenciji“ – to znači da je naše razmišljanje slično, da se osjećamo ugodno pored te osobe i sl. Mozak kao elektrokemijski organ također stvara moždane valove čija se frekvencija u medicini mjeri elektroencefalogramom (EEG). Različite frekvencije mozga određuju različita mentalna stanja koja se nazivaju alfa, beta, gama, delta i theta stanje (na slici!). Američki psihijatar i istraživač svjesnosti dr. David R. Hawkins dokazao je da svi subjekti i objekti imaju energiju koja vibrira prema tzv. skali svjesnosti. On je sastavio mapu svijesti u kojoj je razlučio moć i silu, obzirom na različita frekvencijska stanja mozga promatrao razne faktore: pogled na boga, pogled na život, razinu bića, vrijednost, emociju i razinu procesa.

Frekvencije mozga s pripadajućim stanjima

 


Hawkinsova mapa svijesti

 

Kada promatramo frekvencije ljudskog mozga i vibracije čovjekova fizičkog tijela, potrebno je imati na umu da postoji još jedna frekvencija značajna za čovjeka – to je frekvencija planete na kojoj taj čovjek živi. Schumannova rezonanca – naziv je frekvencije Zemlje, koja se još naziva i puls Zemlje. To je zapravo frekvencija valova koji  se stvaraju između Zemljine ionosfere (dio atmosfere) i Zemljine površine, a kao posljedica postojanja nabijenih čestica u ionosferi. Zanimljivo je promatrati iznose te frekvencije od početaka njezinih mjerenja do danas. 60-tih godina prošlog stoljeća prva mjerenja pokazala su iznos od 7.83 Hz. Pogledamo li pregled stanja čovjekova mozga u odnosu na frekvencije, vidimo da to odgovara prijelazu alfa-theta stanja. To je stanje smirenosti uma, opuštenosti, meditacije, ali i kreativnosti mozga. Kada je mozak usklađen s frekvencijom Zemlje, to je stanje smirene svijesti i iscjeljivanja tijela. Iznos Schumannove rezonance se godinama mijenjao, točnije rastao, tako da je 2011. godine iznosio 13 Hz, samo 3 godine nakon toga 16.5 Hz, da bi početkom 2017. godine neka mjerenja pokazivala i iznose oko 36 Hz! Vidimo da je ovaj rast izuzetno ubrzan posljednjih godina. Što nam ta činjenica pokazuje? Prema Hawkinsovoj mapi svijesti viša frekvencija znači višu razinu svijesti. Naglo ubrzanje Zemljine frekvencije bilo bi s fizikalnog gledišta logično kada bi ovu pojavu pratile još neke promjene poput promjene dimenzija planete ili promjena brzine elektromagnetskog vala (svjetlosti). Međutim, niti su se promijenile Zemljine dimenzije, a brzina svjetlosti još uvijek iznosi 300 milijuna m/s! Dakle radi se o nekakvim drugim promjenama na Zemlji, a ako uzmemo u obzir Hawkinsovu teoriju – radi se o promjeni svijesti ljudi na Zemlji. Mnogi govore o ovom novom razdoblju kao razdoblju buđenja čovječanstva, razdoblju naglog porasta čovjekove svijesti. Također se nameće pitanje, što je danas s alfa-theta stanjem čovjekova mozga, kada Schumannova rezonanca nije više oko 8 Hz, već i do 4 puta veća!? Kako se na čovjeka odražava promjena te frekvencije i što učiniti da se uskladimo s tom promjenom…

Valovi Shumannove rezonance

Izvor slike: https://themindunleashed.com/2017/02/schumann-resonance-rising-reflect-higher-consciousness.html