• Zakoni Novog svijeta
  • Megabrain
  • Autogeni trening

Tekstovi

Frekvencije i vibracije

Sa stajališta klasične fizike svijet je građen od čestica. Atom, kojeg je još Demokrit definirao kao nedjeljivu česticu, u svijetu klasične fizike građen je od jezgre i elektronskog omotača. Jezgra je pak sastavljena... READ MORE

Zašto smo ovdje?

Tko smo i zašto smo ovdje, pitanja su koje čovjek oduvijek postavlja. Započet ćemo od „kraja“, s našim konceptom „smrti“ koji je organiziran prema shvaćanju kako smo jedino materijalno postojanje. No je li... READ MORE

Rabdomancija 6 – funkcija mozga

Naš način razmišljanja i ponašanja ovisan je o kemijskom sastavu mozga – supstancama i hormonima s kojima mozak raspolaže. Zato je vrlo bitno rabdomancijom poraditi na tom segmentu, kao što smo dizali životnu... READ MORE